Årets Innovativa Ledarskap

Chefgalan

På Chefgalan utses utses Sveriges bästa chefer och i år delar Ledarna ut pris till Årets Innovativa Ledarskap.

Chefgalan äger rum den 9 mars 2017 på Grand Hôtel i Stockholm. Chefgalan består av två delar. Under eftermiddagen hålls seminarium med spännande scengäster som ger konkreta verktyg för en bättre chefsvardag. På kvällen följer en galamiddag där Sveriges bästa chefer inom sju olika kategorier utses. Ledarna delar ut priset i den nya kategorin Årets Innovativa Ledarskap.

 

Finalister – Årets Innovativa Ledarskap 2017

Anna Schreil, vp operations, The Absolute Company

"Hon har infört ett nytt ledarskap hos en nationell ikon inom en stor internationell koncern. Med mod och känslighet har hon på kort tid moderniserat strukturer, utmanat invanda föreställningar och förberett organisationen för framtiden."

 

Johanna Frelin, vd, Tengbom

"Ett ledarskap som kännetecknas av det innovativa, det överraskande och det annorlunda. Hennes sätt att skapa utveckling och förändring leder medarbetarna i nya tankebanor, bringar förutsättningar för nya diskussioner och gör därmed ett tydligt avtryck i sin bransch."

 

Karolina Olofsson, partner, Netlight Consulting

"En ledare som försöker institutionalisera lustfyllt ansvarstagande. Hon utmanar vårt förhållningssätt till titlar, strukturer och hierarki, och bygger en kultur med nyskapande inslag som en respons till den värld och arbetsmarknad som växer fram."

 

Om Årets Innovativa Ledarskap

Priset Årets Innovativa Ledarskap delas ut till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledarskap premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Läs mer om Årets Innovativa Ledarskap hos Chef

Uppdaterat: 2017-02-14

Därför står Ledarna bakom priset

"Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan.

Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.”

Annika Elias, ordförande Ledarna

 

Biljetter till Chefgalan

Som medlem i Ledarna har du 10 procent rabatt på biljettpriset på Chefgalan 2017. Boka din biljett på: chef.se/chefgalan17-ledarna10

Årets Ledarutvecklare

Under åren 2011-2016 delade Ledarna ut pris till Årets Ledarutvecklare. År 2017 ersätts det priset av Årets Innovativa Ledarskap. Läs mer om tidigare vinnare – Årets Ledarutvecklare.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem