Årets Innovativa Ledare

Chefgalan På Chefgalan 2018 delar Ledarna ut pris i kategorin Årets Innovativa Ledare.

På Chefgalan 2018 utses Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier. Ledarna delar ut priset i kategorin Årets Innovativa Ledare.

Nominera Sveriges bästa chef

Sista dag för nominering var den 12 oktober 2017.

Kriterier

Priset går till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: Hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Jury 2018

  • Karin Francke, personalstrateg, Stockholms läns landsting (ordförande)
  • Annika Elias, ordförande, Ledarna
  • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM
  • Cecilia Åkerblom, ordförande, Authentic People
  • Johanna Frelin, vd, Tengbom (vinnare Årets Innovativa Ledarskap 2017)
  • Per Granqvist, samtidsanalytiker och författare

Om Chefgalan

Priset delas ut på Chefgalan, som arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, bland annat Ledarna, kring genomförandet.

Läs mer om Årets Innovativa Ledare hos Chef

Uppdaterat: 2017-10-13

Därför står Ledarna bakom priset

“Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan. Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Tidigare vinnare

Under åren 2011-2016 delade Ledarna ut pris till Årets Ledarutvecklare. År 2017 ersattes det priset av Årets Innovativa Ledarskap. Från och med 2018 heter priset Årets Innovativa Ledare.

Läs om vinnare av Årets Innovativa Ledarskap

Läs om vinnare av Årets Ledarutvecklare

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem