Årets Innovativa Ledarskap

Chefgalan

På Chefgalan 2017 utses Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier. Ledarna delar ut priset i den nya kategorin Årets Innovativa Ledarskap.

Priset går till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledarskap premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Nomineringen avslutad

Den 1 oktober avslutades nomineringen till Årets Innovativa Ledarskap. Nu påbörjas arbetet i jurygruppen om att ta fram tre finalister till Chefgalan den 9 mars 2017. Läs mer om Chefgalan och Årets Innovativa Ledarskap hos Chef.

Uppdaterat: 2016-10-27

Därför står Ledarna bakom priset

“Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan.

Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem