Pension för privatanställda

Du som är anställd hos en privat arbetsgivare med kollektivavtal omfattas i de flesta fall av tjänstepensionsavtalet ITP. Det finns två varianter av det.
  • Du som är född 1979 eller senare omfattas av ITP 1
  • Du som är född 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2

På vissa företag omfattas alla anställda av ITP 1, oavsett ålder.

Vad ITP 1 innebär

ITP 1 är en premiebestämd pension som du tjänar in från och med att du fyllt 25 år. Att den är premiebestämd betyder att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 4,5 procent på lön som understiger 39 063 kronor, och 30 procent på den del av lönen som ligger över 39 063 kronor för år 2018. Storleken på din pension beror på hur kapitalet har hunnit utvecklas när du går i pension.

Du kan själv välja vem som ska förvalta dina pengar, av de försäkringsbolag som valts ut. Minst hälften av kapitalet placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du välja att placera i fonder. Du gör valet via Collectum. Om du inte gör ett aktivt val, placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring hos Alecta.

Vad ITP 2 innebär

ITP 2 består både av en premiebestämd och en förmånsbestämd del. Du började tjäna in den när du fyllde 28 år.

Den premiebestämda delen heter ITPK. Din arbetsgivare betalar in ett belopp som motsvarar 2 procent av din lön till din ITPK varje månad. Du kan själv välja vem som ska förvalta dina pengar, av de försäkringsbolag som valts ut, och du bestämmer själv om pengarna ska placeras i en traditionell försäkring eller i fonder. Du gör valet via Collectum. Om du inte gör ett aktivt val, placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring hos Alecta.

I den förmånsbestämda delen är du garanterad en viss procentandel av din slutlön när du går i pension. Hur stor andelen är beror på hur mycket du tjänar och hur länge du har omfattats av ITP2. Du kan se din pension om du loggar in på Alecta.

Om du slutar din anställning

Om du slutar din anställning och inte tjänar in mer pengar till din ITP, för att du exempelvis har bytt sektor, finns det pensionskapital som du tjänat in kvar i ett så kallat fribrev tills du går i pension.

Logga in på www.collectum.se, och även på www.alecta.se för att se din pension och läsa mer.

PTK Rådgivningstjänst

Om du som privatanställd omfattas av ITP på ditt nuvarande jobb, kan du få oberoende professionell rådgivning om dina pensionspengar. Tjänsten heter PTK Rådgivningstjänst och kostar ingenting.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Mer om kollektivavtal på knegdeg.se

Kollektivavtal kan betyda mycket för den privata ekonomin. Knegdeg.se är en webbplats där du kan se vad kollektivavtal är värt i pengar, för just dig, vid olika händelser i livet. 

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Det medlemskap du har som pensionär kallas för passivt medlemskap.

Som passiv medlem får du bland annat även fortsättningsvis:

  • tidningen Chef,
  • tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen,
  • behålla de medlemsförsäkringar du har tecknat.

Du betalar 35 kronor i månaden och avgiften aviseras halvårsvis i förskott.

Automatiskt då du fyller 65

Från och med den månad du fyller 65 år kommer du med automatik att få ett passivt medlemskap. Vill du inte ha ett passivt medlemskap? Ladda ner blankett för att avsluta medlemskapet.

Om du går i pension innan du fyller 65 år kan du ansöka om ett passivt medlemskap. Blankett för ansökan om passivt medlemskap


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.