Pension för statligt anställda

Du som är anställd inom staten omfattas av tjänstepensionsavtalet PA16. Det finns två varianter av det.
  • Du som är född 1988 eller senare omfattas av PA16 Avdelning I.
  • Du som är född 1987 eller tidigare omfattas av PA16 Avdelning II.

PA16 Avdelning I

PA16 är en avgiftsbestämd pension. Att den är avgiftsbestämd betyder att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 6 procent på lön som understiger 42 625 kronor, och 31,5 procent på den del av lönen som ligger över 42 625 för år 2021.

Den pension som arbetsgivaren betalar in till består av tre delar, och förvaltas på olika sätt. Det finns en valbar del som du själv kan bestämma över. Du väljer hur pengarna ska placeras och vilket av de valbara bolagen som ska förvalta dem. Du gör valet via valcentralen SPV. De andra två delarna, Kåpan Tjänste (kallas också ”obligatorisk”) och Kåpan Flex förvaltas av Kåpan Pensioner.

Storleken på din pension beror på hur kapitalet har hunnit utvecklas när du går i pension.

PA16 Avdelning I gäller dig som är född 1988 eller senare.

PA16 Avdelning II (tidigare PA03)

Du som är född 1987 eller tidigare omfattas av det pensionsavtal som tidigare hette PA03, och nu har bytt namn till PA16 Avdelning II. Det ger dig en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. 

Den avgiftsbestämda pensionen består av två delar. Din arbetsgivare betalar in ett belopp som motsvarar 2,5 procent av din lön till en individuell ålderspension. Du bestämmer själv hur pengarna ska placeras bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet via SPV. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner. Ytterligare två procent betalas in till en del som förvaltas av Kåpan Pensioner och kallas Kåpan Tjänste.

Om du tjänar mer än 42 625 kronor för år 2021 avsätter arbetsgivaren också motsvarande en viss del av din lön till en förmånsbestämd pension. Den förmånsbestämda delen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet.

Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor

Har du tidigare arbetat inom statlig sektor och slutat före den 31 december år 2002? Då kan du ha möjlighet till en bättre tjänstepension för den tiden. I samband med tillkomsten av det nya statliga pensionsavtalet PA 16 infördes en möjlighet för dig som tidigare varit statsanställd att begära värdesäkring av den pensionsförmån som du kan ha tjänat in enligt de tidigare gällande statliga tjänstepensionsavtalen PA 91 och PA74.

På OFR:s webbplats hittar du mer information och hur du går tillväga i dokumentet Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Det medlemskap du har som pensionär kallas för passivt medlemskap.

Som passiv medlem får du bland annat även fortsättningsvis tidningen Chef och tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.

Har du personförsäkringar som liv- och sjukförsäkring hos Trygg-Hansa? På Trygg-Hansas webbplats kan du se till vilken ålder försäkringarna gäller. Där kan du välja att teckna seniorförsäkringar. Kontakta vår kundtjänst hos Trygg-Hansa på 0771-111 656 om du har frågor.

Du betalar 35 kronor i månaden och avgiften aviseras halvårsvis i förskott.

Automatiskt då du fyller 65

Från och med den månad du fyller 65 år kommer du med automatik att få ett passivt medlemskap.

Vill du inte ha ett passivt medlemskap? Om du vill avsluta ditt medlemskap i Ledarna kan du:

Om du går i pension innan du fyller 65 år kan du ansöka om ett passivt medlemskap. Blankett för ansökan om passivt medlemskap


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.