Pension för statligt anställda

Du som är anställd inom staten omfattas av tjänstepensionsavtalet PA16. Det finns två varianter av det.
  • Du som är född 1988 eller senare omfattas av PA16 Avdelning I.
  • Du som är född 1987 eller tidigare omfattas av PA16 Avdelning II.

PA16 Avdelning I

PA16 Avdelning I är en helt premiebestämd pension för dig som är född 1988 eller senare. Att den är premiebestämd betyder att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 6 procent på lön upp till och med 47 625 kronor, och 31,5 procent på den del av lönen som ligger över 47 625 kronor för år 2024.

Den pension som arbetsgivaren betalar in till består av tre delar, och förvaltas på olika sätt. Det finns Ålderspension valbar som du själv kan bestämma över. Du väljer hur pengarna ska placeras, fond eller traditionell försäkring, och vilket av de valbara bolagen som ska förvalta dem. Du gör valet genom att logga in på Mina sidor hos SPV. De andra två delarna, Kåpan Tjänste (kallas också Ålderspension obligatorisk) och Kåpan Flex (Ålderspension Flex) förvaltas i traditionell försäkring av Kåpan Pensioner. Även där kan du logga in på Mina sidor och se dina försäkringar. Till dessa tre delar kan du välja till återbetalningsskydd.

Storleken på din pension beror på hur kapitalet har hunnit utvecklas när du går i pension. Du tjänar in till din tjänstepension fram till 69 år och du kan ta ut den tidigast från 63 års ålder.

PA16 Avdelning II (tidigare PA03)

Du som är född 1987 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet PA16 Avdelning II som är en kombination av premiebestämd och förmånsbestämd pension.

Den premiebestämda pensionen består av tre delar. Din arbetsgivare betalar in ett belopp som motsvarar 2,5 procent av din lön till en individuell ålderspension. Du bestämmer själv hur pengarna ska placeras, fond eller traditionell försäkring, bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet genom att logga in på Mina sidor hos SPV. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner. Ytterligare två procent betalas in till en del som heter Kåpan Tjänste (kallas också Kompletterande ålderspension) och som förvaltas av Kåpan Pensioner i traditionell försäkring.

Från 1 januari 2024 tjänar du även in till Kåpan Flex (Ålderspension Flex) som också förvaltas av Kåpan Pensioner i traditionell försäkring. Avsättningen till Kåpan Flex är 1,5 procent för dig som är är född 1966 och senare. Du som är född 1965 och tidigare får 0,5 procent i avsättning och behåller möjlighet till delpension. Du som är född 1966 och senare har istället möjlighet till partiell tjänstledighet. Till dessa tre delar av den premiebestämda pensionen kan du välja till återbetalningsskydd.

Från den 1 januari 2024 blir alltså den sammanlagda avsättningen 6 procent av motsvarande din lön i premiebestämd pension för dig som är född 1966 och senare och 5 procent för dig som är född 1965 och tidigare från dagens 4,5 procent. Från 1 januari 2024 tjänar du in premiebestämd tjänstepension fram till 69 år istället för till 65 år som gäller idag.

Utöver premiebestämd pension finns även en förmånsbestämd pension. Den förmånsbestämda delen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet. Du börjar tjäna in den från 28 års ålder. Är du född 1973 och senare behöver genomsnittet av dina årslöner närmast pension vara över 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 571 500 kronor år 2024.

Från den 1 januari 2024 kan du som är född 1966 och senare ta ut förmånsbestämd och avgiftsbestämd tidigast från 63 års ålder. Är du född 1965 och tidigare behåller du nuvarande regler där tidigast uttagsålder är 61 år.

Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor

Har du tidigare arbetat inom statlig sektor och slutat före den 31 december år 2002? Då kan du ha möjlighet till en bättre tjänstepension för den tiden. I samband med tillkomsten av det nya statliga pensionsavtalet PA 16 infördes en möjlighet för dig som tidigare varit statsanställd att begära värdesäkring av den pensionsförmån som du kan ha tjänat in enligt de tidigare gällande statliga tjänstepensionsavtalen PA 91 och PA74.

På OFR:s webbplats hittar du mer information och hur du går tillväga i dokumentet Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31.

Pension för unga chefer

På vår sida Om pension för dig som är ung och chef läser du om den viktigaste frågan att ställa för att få koll på din framtida pension.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Du kan fortsätta att vara medlem precis som tidigare, eller välja att byta till ett passivt medlemskap. Det gäller oavsett vid vilken ålder du går i pension.

Det passiva medlemskapet är begränsat jämfört med det ordinarie, som passiv medlem får du bland annat:

  • Möjlighet att behålla de flesta försäkringar du eventuellt har tecknat hos Trygg-Hansa fram tills du fyller 67 år (70 år vid ordinarie medlemskap). Logga in på trygghansa.se/ledarna och läs mer.
  • Tidningen Chef.
  • Tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 35 kronor i månaden och faktureras halvårsvis i förskott.

Skriv ut ansökan för passivt medlemskap och skicka in den via kontaktformuläret.

Observera att du inte kan ha kvar ditt förtroendeuppdrag för Ledarna när du övergår till passivt medlemskap.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.