Pension för anställda inom kommun och region

Det finns två pensionsavtal för anställda inom kommun och region; AKAP-KR och KAP-KL.

Den 1 januari 2023 bytte AKAP-KL namn till AKAP-KR. Fler än tidigare började omfattas av det nyutvecklade pensionsavtalet AKAP-KR. KAP-KL finns kvar för att inte avbryta ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension.

Läs mer på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun- och regionsektorn

Poddar om förändringarna 2023

Ledarnas pensionsspecialist Erica Ropero samtalar med Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på OFR, som varit med och förhandlat fram det nyutvecklade pensionsavtalet.

Nyheter för dig inom kommun och region från 2023

Vad AKAP-KR innebär

Den 1 januari 2023 bytte AKAP-KL namn till AKAP-KR men fortsätter som tidigare att vara ett avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal vilket innebär att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 6 procent på lön upp till och med 47 625 kronor per månad, och 31,5 procent på den del av lönen som överstiger 47 625 kronor per månad upp till 190 500 kronor per månad för år 2023. Det innebär att avsättningen till pension är 1,5 procentenheter högre än i pensionsavtalet AKAP-KL.

Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Vilka omfattas av AKAP-KR?

 • Du som är nyanställd inom kommun och region.
 • Du som omfattades av AKAP-KL har automatiskt börjat omfattas av AKAP-KR från den 1 januari 2023.
 • Du som är född 1985 och tidigare och 2022 har haft KAP-KL, började omfattas av AKAP-KR från den 1 januari 2023 om din månadslön var 44 375 kronor eller lägre den 31 december 2022. Du saknar också ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 31 december 2022 då du inte har haft högre löner tidigare.
  Läs mer om det på OFR:s webbplats: Vad gäller för dig som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022-2023. Där kan du också läsa om den extra avsättning du får till din pension om din lön ökar efter årsskiftet något av åren fram till år 2026.
 • Du som den 31 december 2022 omfattades av pensionsavtalet PA-KFS09 och är fullt arbetsför började omfattas av AKAP-KR den 1 januari 2023. Hade du tilläggspremier enligt bilaga 2 i PA-KFS09 får du tilläggspremier även i AKAP-KR. Byter du jobb och får en ny arbetsgivare den 1 januari 2023 eller senare upphör rätt till tilläggspremier såvida du inte kommer överens med din nya arbetsgivare om att behålla dem. Var du sjukskriven vid årsskiftet har du kvar PA-KFS09 som tidigare tills du blir fullt arbetsför igen. Läs mer om det på OFR:s webbplats.

Du hittar mer information hos OFR: Samlad information om nyheterna i pensionsavtalen för kommun och region

Från den 1 januari 2023 började nya regler att gälla för hur du kan ta ut din pension. Läs mer om de nya uttagsreglerna på sidan Uttagsregler hos OFR.

Vad KAP-KL innebär

Pensionsavtalet KAP-KL som fram till 31 december 2022 gällde för dig som är född 1985 eller tidigare finns fortfarande kvar. KAP-KL är en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension.

I den del som är avgiftsbestämd avsätts ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 190 500 kronor per månad för år 2024. Du kan själv välja om pengarna ska placeras i fonder eller en traditionell försäkring, och vilket av de valbara försäkringsbolagen som ska förvalta dem. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Den avgiftsbestämda pensionen tjänar du in från 21 års ålder.

Den förmånsbestämda delen av pensionen tjänar du in från att du fyllt 28 år och den gäller den eventuella del av lönen som överstiger 46 438 kronor upp till 185 750 kronor för år 2023. Den förmånsbestämda pensionen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet, utöver den avgiftsbestämda delen.

Det är de nio åren före pension som är viktiga. En övergripande förklaring är att man räknar ut ett genomsnitt av de fem bästa årslönerna men bortser från året du går i pension och året innan det. Om anställningstiden varit kortare används de årslöner som finns vid beräkning. Om pensionsunderlaget som man räknat fram är högre än 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2023 motsvarar 46 438 kronor, så finns ett förmånsbestämt intjänande. För 2024 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 47 625 kronor per månad.

Om du slutar din anställning innan du går i pension räknas en livränta ut på liknande sätt.

För att du ska få tillgodoräkna dig full pension krävs att du varit anställd inom avtalsområdet under 30 år. Vid färre år blir pensionen proportionellt lägre.

Vilka fortsätter att omfattas av KAP-KL?

För att inte avbryta ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension fortsätter KAP-KL att gälla dem. Ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension beskrivs i följande två punkter:

 • KAP-KL fortsätter att gälla för dig som hade en anställning den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 med en fast månadslön som översteg 44 375 kronor inklusive fasta lönetillägg den 31 december 2022.
 • KAP-KL gäller även för dig som saknar en sådan lön den 31 december 2022 men tidigare har haft högre lön som gett ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension beräknat den 31 december 2022.

Bytte du jobb vid årsskiftet där du avslutade din anställning någon gång under sista kvartalet 2022 och börjar en ny anställning under första kvartalet där ett glapp uppstod mellan anställningarna behövde du ha en intjänad förmånsbestämd pension i en så kallad livränta för att få behålla KAP-KL. Det räckre alltså inte med en lön över 44 375 kronor.

Under våren 2023 ska du ha fått du besked från din arbetsgivare om du fortsätter att omfattas av KAP-KL från och med den 1 januari 2023.

Från april till och med 31 maj hade du möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR med extra pensionsavsättning. Läs mer under rubriken Inför valet av pensionsplan.

Du som också fortsätter att omfattas av KAP-KL är:

 • Du som är född 1957 eller tidigare.
 • Du som till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL.
 • Du som senast 31 december 2022 beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R).
 • Arbetstagare som är sjuka med sjukersättning eller arbetsskadelivränta fortsätter att omfattas av KAP-KL tills vidare men frågan utreds fortfarande mer information kommer senare.

Omfattas du av någon av dessa fyra ovanstående punkter kunde du inte välja AKAP-KR.

Mer information finns på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun och region.

Inför valet av pensionsplan

Du som fortsätter att omfattas av KAP-KL för att du har ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension enligt ovan hade möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR med extra avsättning om bytet gjordes senast den 31 maj 2023. Information om du berördes av detta fick du av din arbetsgivare eller den administratör som din arbetsgivare valt av KPA Pension eller Skandia.

Du fortsätter att omfattas av KAP-KL om du inte gjort ett val. Läs mer på OFR:s webbplats: Tidigare information aktuell under valperioden 1 april 31 maj 2023

Ändrade regler för hur du kan ta ut din pension

Lägsta åldern för när du kan ta ut pensionen och kortast uttagstid ändras i samtliga pensionsavtal som har avgiftsbestämd del (AKAP-KR, KAP-KL och PFA).

 • Från den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del tidigast från 60 år. Fram till den 31 december 2022 är det 55 år.
 • Från den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del under kortast tid av 10 år. Fram till och med den 31 december 2022 är det 5 år.

De gamla reglerna kan dock tillämpas om du ansökte om uttag före årsskiftet 2022/2023 och påbörjar uttag senast under 2023. Kontakta din försäkringsgivare för mer information.

Mer information finns på OFR:s webbplats.

Räddningstjänstens särskilda avtalspension SAP-R

För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. Du läser mer om det hos OFR: Avtal klart: Utveckling av SAP-R samt ny lösning för räddningstjänsten

Pension för unga chefer

På vår sida Om pension för dig som är ung och chef läser du om den viktigaste frågan att ställa för att få koll på din framtida pension.

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Du kan fortsätta att vara medlem precis som tidigare, eller välja att byta till ett passivt medlemskap. Det gäller oavsett vid vilken ålder du går i pension.

Det passiva medlemskapet är begränsat jämfört med det ordinarie, som passiv medlem får du bland annat:

 • Möjlighet att behålla de flesta försäkringar du eventuellt har tecknat hos Trygg-Hansa fram tills du fyller 67 år (70 år vid ordinarie medlemskap). Logga in på trygghansa.se/ledarna och läs mer.
 • Tidningen Chef.
 • Tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 35 kronor i månaden och faktureras halvårsvis i förskott.

Skriv ut ansökan för passivt medlemskap och skicka in den via kontaktformuläret.

Observera att du inte kan ha kvar ditt förtroendeuppdrag för Ledarna när du övergår till passivt medlemskap.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.