Motion: Arbetsmiljö/Skyddsombud

Inlämnad av

Dan Lidesköld, Ledarnas Chefsförening Volvo Personvagnar

Bakgrund

"Det behövs ett stöd ute på våra arbetsplatser kring arbetsmiljö/skyddsarbete. Idag organiserar man arbetsmiljöarbetet utifrån vilken fackförening man tillhör. Ledarna behöver få igång en verksamhet kring detta. På dom flesta arbetsplatser är inte den fysiska arbetsmiljön något stort problem. Problemen består istället av en alldeles för hög arbetsbelastning och en psykosocial miljö som inte är acceptabel. För att inte prata om orimliga krav och förväntningar. Vi inom Ledarna har länge pratat om att vi vill se ""Hållbara chefer"". Att jobba med arbetsmiljön på ett strukturerat sätt ger oss ett bra hjälpmedel för att kunna hjälpa våra medlemmar på ett konstruktivt och tydligt sätt.

Lite att luta sig emot så att vi förstår vikten av att ta rätt beslut:

Bakgrund

Klippt ur Arbetsmiljöverkets skrift ”Skyddsombud”:

”Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant.”

”Normalt utses skyddsombud på tre år av fackföreningen. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta.

På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna övriga skyddsombuds arbete. Om det finns en skyddskommitté brukar huvudskyddsombudet ha en plats i den.

Vart vänder jag mig?

Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats kan du vända dig till den fackliga organisationen”. Slut citat.

Hur fungerar det idag?

Inom ledarna finns det valda skyddsombud lokalt i klubbarna men inget strukturerat arbetssätt kopplat till förbundet. Förbundet har inte registrerat vilka som finns och ej heller riktade insatser som tex. utbildning eller information för dessa. Vid tvister eller andra frågor kopplat till rollen är det osäkert hur man som skyddsombud får stöd av förbundet pga. att man ej har detta registrerat som roll samt ingen egentlig kontakt i ämnet /rollen.

Eftersom det är ett prioriterat område – ”Chefens arbetsmiljö” så vore det väl självklart att man använder sig av detta verktyg som faktiskt är en laglig rätt.

Jag tycker därför att Ledarna skall ta arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser på allvar och använda detta verktyg som ger ytterligare kraft att hjälpa och stödja våra medlemmar."

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att skapa en roll och en funktion som har sitt fokus kring arbetsmiljö/skyddsarbete.
  • att tillhandahålla relevanta utbildningar och information som hjälper våra företrädare att fokusera på och utveckla arbetsmiljön och specifikt även chefens arbetsmiljö.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.