Motion: Förtroendeuppdrag i Ledarna är inte en tillsvidareanställning

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor LPT

Bakgrund

Den demokratiska processen inom Ledarna är en av de mest grundläggande byggstenarna för hela organisationen. Ledarna Privat tjänstesektor vill trycka på vikten av att uppdrag i förbundsstyrelsen är just ett förtroendeuppdrag som har tilldelats en person till följd av denna demokratiska process.

Vi vill också, på grund av detta, understryka att det är av största vikt att vi är tydliga, transparenta och skiljer på våra olika roller inom Ledarnas organisation.

När förtroendevald väljs in i förbundsstyrelsen ska man inte skriva avtal likt det som nuvarande förbundsordförande informerat om i sitt brev ”Till dig som är medlem i Ledarna” den 13 februari 2019, som innebär att man, när man avslutar sitt förtroendeuppdrag har en möjlighet att gå över till en kanslianställning på Ledarna. Det är viktigt att särskilja på rollen som förtroendevald från rollen som anställd. Vi tror inte heller att det gagnar en ny förbundsordförande om den tidigare återfinns i Ledarnas kansliorganisation, utan att det tvärtom kan skapa problem och en otydlighet kring det nya ledarskapet.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att när förtroendevald väljs in i förbundsstyrelsen ska man inte skriva avtal som innebär att man, när man avslutar sitt förtroendeuppdrag, har en möjlighet att gå över till en kanslianställning på Ledarna.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.