Motion: Ge chefen kompetensutveckling på chefens villkor

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

Många chefer inom vård och omsorg har idag en pressad arbetssituation. Verksamhetsutveckling för underställd personal går ofta före den egna kompetenshöjningen.

Ledarna har ett omvittnat bra kursutbud för chefer och många medlemmar är mycket nöjda med de olika seminarierna/kurserna. Detta är en medlemsförmån som Ledarna som organisation har all anledning att vara stolt över.

För att öka tillgängligheten och möjligheten för Ledarnas medlemmar att kunna ta del av kursutbudet utifrån sin egen agenda så föreslår Ledarna inom vård och omsorg att det kursutbud som erbjuds i ett fysiskt möte även kan erbjudas som ett webbinarium.

Det ger även fler medlemmar på mindre orter möjlighet att delta. Miljöeffekten blir också stor då miljöpåverkan i form av minskat resande uppnås.

Det innebär även att deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan webbinariet pågår.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarnas kursutbud alltid ges i form av webbinarium så att fler medlemmar kan ta del av kursutbudet oavsett var i Sverige man har sin arbetsplats.

Tillbaka till sidan Motioner