Motion: Gemensamma mallar

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Det finns behov av stöd i Ledarnas föreningar för att underlätta arbetet för föreningsstyrelserna på en rad olika sätt. Ett bra stöd är att ta fram mallar för olika dokument som föreningarna använder i sin verksamhet.

För att underlätta arbetet i föreningsstyrelserna och för att säkerställa att rätt delar finns med i för föreningarna centrala dokument som verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse behöver en mall för dessa tas fram av förbundet. Vi ser att det finns samordningsvinster om det centralt tillhandahålls gemensamma mallar, eftersom arbetet med nämnda dokument då blir mer transparent och överskådligt. Det underlättar också vid sammanställning över föreningarnas aktiviteter samt inte minst inför de förtroendevalda revisorernas granskning.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarna tar fram mallar för centrala dokument som verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse för föreningarna att följa.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.