Motion: Inför förordnande för VD

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor LPT

Bakgrund

Ledarna inom privat tjänstesektor menar att det är viktigt att en förbundsordförande har verktyg som möjliggör att göra organisationsförändring och förändringar på ledningsfunktioner och vilket även inkluderar funktionen VD.

Ledarna inom privat tjänstesektor menar att VD fortsättningsvis ska anställas med ett förordnande om fyra år i taget. Som vd eller chef i företagsledande ställning omfattas inte VD av lagen om anställningsskydd, LAS, och normalt inte heller av kollektivavtal. Därför är det också viktigt att utreda vad som händer utifall ett förordnande inte förlängs. Ledarna inom privat tjänstesektor anser att en ömsesidig uppsägningstid för VD ska vara längst sex månader och att eventuell fallskärm/avgångsvederlag ska betalas ut för maximalt tolv månader.

Ledarna inom privat tjänstesektor menar att det med anledning av den erfarenhet som Ledarna fått utifrån händelser de senaste åren är viktigt att inte cementera VD:s anställning utan att den föregås av kontinuerlig utvärdering huruvida personen som innehar VD-rollen ska få fortsätta sitt förordnande.

För att VD ska lyckas i sin roll är det viktigt att Ledarna i rollen som arbetsgivare har en tydlig instruktion som är antagen av förbundsstyrelsen. Instruktionen ska kontinuerligt uppdateras och vara tillgänglig för alla medlemmar.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att VD fortsättningsvis ska anställas med förordnande om fyra år i taget.

  • Att en ömsesidig uppsägningstid för VD ska vara längst sex månader och att eventuell fallskärm/avgångsvederlag ska vara maximalt tolv månader.

  • Att en tydlig instruktion över VDs arbetsuppgifter görs och antas av förbundsstyrelsen.

  • Att instruktionen kontinuerligt ska uppdateras och vara tillgänglig för medlemmarna.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.