Motion: Inför rullande schema för suppleanter

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor LPT

Bakgrund

I målbilden för Ledarnas demokrati för framtiden finns ett starkt Ledarna, med starkt chefsfokus, branschfokus och en väl fungerande demokrati.

Ledarna Privat Tjänstesektor vill därför att suppleanter i Förbundsstyrelsen skall få en chans att involveras mer i förbundsstyrelsens arbete för att på så sätt få en bättre introduktion och möjlighet till att lära sig styrelsearbetet. Vi tror att detta skapar mer engagemang och intresse hos suppleanterna samt ökar deras förutsättningar att kliva in som ordinarie ledamot, som del av presidiet eller varför inte förbundsordförande.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att det i stadgarna införs att minst en suppleant ska närvara på förbundsstyrelsens möten.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.