Motion: Instiftande av ersättningsutskott

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor LPT

Bakgrund

Ledarnas målbild inför framtiden är ett starkt Ledarna som har starkt chefsfokus, branschfokus och en väl fungerande demokrati.

Med den negativa publicitet som vi haft under det senaste året innebär det att vi måste bli mer transparanta och kontinuerligt ha en löpande omvärldsbevakning när det ska beslutas om ersättningar för förbundsstyrelsens ordförande och VD:s lön.

Därför vill Ledarna inom privat tjänstesektor införa ytterligare en paragraf i stadgarna som innebär att man vid varje kongress då förbundsstyrelse väljs även väljer ett ersättningsutskott vars uppgift blir att omvärldsbevaka, komma med rådgivande rekommendationer om nivån på ersättningar för förbundsordförande och VD:s lön.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att det i stadgarna införs ett krav på ett rådgivande ersättningsutskott.

  • Att ersättningsutskottet väljs vid varje kongress då förbundsstyrelse väljs.

  • Att ersättningsutskottets uppgift är att omväldsbevaka och komma med rådgivande rekommendationer om nivån på ersättningar för förbundsordförande och VD:s lön.

  • Att förbundsstyrelsens presidium, ledamöter eller suppleanter inte får sitta i ersättningsutskottet.

  • Att ersättningsutskottet rapporterar till presidiets och förbundsstyrelsens ledamöter.

  • Att de som väljs in i ersättningsutskottet inte behöver vara ordförande i någon förening eller på annat sätt ingå i någon föreningsstyrelse.

  • Att ersättningsutskottets ledamöter föreslås av valutskottet och väljs på kongressen.

  • Att ersättningsutskottet består av totalt tre personer och två suppleanter.

Tillbaka till sidan Motioner