Motion: Stärk rekryteringen av nya medlemmar genom samarbete med branschföreningarna

Inlämnad av

Byggcheferna och Ledarna Teknik & Motor

Bakgrund

Byggcheferna ser en stor potential för en effektivare medlemsrekrytering genom ett närmare samarbete mellan Ledarna och branschföreningarna. Vi ser vår förening som ett exempel som vi tror kan användas för fler branscher med målet att öka rekryteringen totalt sett till Ledarna.

Ledarna har som rekryteringsstrategi valt att fokusera på volym och därmed i huvudsak välja de enklaste vägarna för att nå tillväxt för hela Ledarna. Byggcheferna håller med om att det är en klok strategi men den behöver kompletteras med strategier för branschtillväxt och fördjupad kunskap om tillväxtpotentialen i varje bransch.

Vi menar att även branschföreningarna har kunskap om var tillväxtpotentialen finns och hur nya medlemmar kan attraheras till Ledarna. Det kan t ex handla om att knyta medlemsrekryteringen närmare branschföreningens aktiviteter, närvaro i sociala medier och påverkansarbete.

I samhällsbyggnadssektorn arbetar ca en halv miljon människor. Trots en stark tillväxt i sektorn, som i sina delar haft högkonjunktur de senaste 10 åren, och en tidigare positiv medlemsutveckling, står antalet medlemmar i Byggcheferna sedan en tid still. I vissa fall har det även sjunkit.

Medlemsrekrytering är livsnerven i Ledarna och i alla branschföreningar. För Byggcheferna är den viktig också för att vi ur ett avtalshänseende inte ska tappa ytterligare i position gentemot Sveriges Ingenjörer och Unionen. Det är ju ett medlemskap i Ledarna som bäst tar hand om alla chefers intressen.

Medlemsantalet är dessutom en viktig förutsättning för att Byggcheferna ska behålla den starka position som samhällsbyggnadschefernas röst som många års opinionsbildning givit oss. En position som bara under 2019 lett till ett möte med bostadsministern, ett med arbetsmarknads-departementet, att myndigheten Boverket tillsatt resurser för att utforska ledarskapets betydelse för branschen och ett antal inbjudningar att delta i tongivande möten och seminarier där branschens makthavare träffas.

Redan till Ledarnas kongress 2018 motionerade Byggcheferna (motion nr 23, ”Vikten av rekryteringssamarbete mellan föreningarna och förbundet”) om en lösning till den sviktande medlemsrekryteringen i vår bransch. Motionen fick bifall men har i praktiken ännu inte lett till ett tillfredsställande resultat.

Ett exempel på rekryteringspotentialen i ett samarbete mellan förbundet och föreningarna rör hur vi målgruppsanpassar och därmed säkerställer att chefer som via webben ansöker om medlemskap i Ledarna kan välja en branschtillhörighet som stämmer överens med deras verklighet. Enligt stadgarna ska Byggcheferna samla alla chefer inom samhällsbyggnadssektorn men långt ifrån alla chefer som leder och organiserar byggprojekt skulle hålla med om att de arbetar i byggbranschen vilket är det enda alternativ som idag erbjuds i den rullista som den intresserade chefen ska ange på Ledarnas rekryteringswebb.

Det i sin tur leder till att medlemmen kanske inte hamnar i den förening som ger chefen bästa möjliga relevans i sitt medlemskap från respektive branschförening. Helt avgörande om vi vill säkerställa att vi behåller medlemmen över tid. Kanske innebär det att man istället tecknar medlemskap i Sveriges Ingenjörer eller Unionen som ytligt sett verkar stämma bättre överens med chefens bransch och intressen.

Ett annat exempel på potentialen på området rör alla de möjligheter till målgruppsanpassning som är möjlig om respektive branschförenings aktiviteter, närvaro i sociala medier och påverkansarbete nyttjas i Ledarnas digitala sälj- och marknadsföring. Vi ser också en potential i en förfinad analys av medlemsdata.

Medlemsrekrytering är en fråga som måste utvecklas till att omfatta samtliga branscher inom Ledarna så att vi blir mer strategiska än att bara se till en numerär ökning totalt. Byggcheferna vill därför se en strategi för samtliga branschers tillväxt och ett samarbete med föreningarna för att nå uppsatta mål.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarna får i uppdrag att fram till kongressen 2022 förbättra rekryteringsprocessen så att medlemmen kommer till den branschförening som bäst motsvararar medlemmens intressen.

  • Att Ledarna senast vid kongressen 2022 formulerar skarpa mål och strategier för tillväxt i respektive bransch.

  • Att Ledarna inleder ett nära samarbete med branschföreningarna för att nå full potential i rekryteringsarbetet med redovisning av resultatet senast vid kongressen 2022.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.