Motion: Stärkt föreningsverksamhet, likvärdigt medlemserbjudande genom helhetssyn och samarbete

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

Idag ser vi variation i branschföreningarnas aktiviteter och erbjudande till medlemmar. Erbjudandets frekvens och kvalitet beror på vilken bransch man till hör. Det finns även många goda idéer ute i föreningarna som inte tas tillvara på relaterat till tids- och kompetensbrist ute i föreningarna att driva processen från idé till verklighet.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarnas kansli tillhandahåller resurser som har en helhetsbild över föreningarna aktiver (verksamhetsplan) och nya idéer. Resursen ansvarar för och har mandat att hitta synergier och effektivare resursanvändning och effektivare finansiering branschöverskridande.

  • att Ledarnas kansli tillhandahåller resurs för att arbeta proaktivt med idéförverkligande.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.