Motion: Styrelsearbete över klubbgränser

Inlämnad av

Ledarna inom Räddningstjänsten

Bakgrund

Vi har få medlemmar i många av våra klubbar i våra organisationer idag inom Räddningstjänsten. Vilket innebär att man saknar lokal styrelse, vilket innebär att man tappar medlemmar eller man inte har möjlighet att värva nya.

Vi ser en stor nytta av att kunna samarbeta med klubbar inom samma organisation men som inte har samma organisationsnummer. Att kunna ha gemensam lokal styrelse skulle vara till stor hjälp för oss.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att utreda möjligheten att hjälpa varandra inom klubbarna trots olika organisationsnummer, då vi verkar inom samma bransch och har samma frågor att arbeta med men saknar styrelser som kan utföra arbeten på de lokala arbetsplatserna.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.