Motion: Tidsbegränsat uppdrag i förbundsstyrelsen

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor LPT

Bakgrund

Ledarna inom privat tjänstesektor vill att förtroendemannaposterna i Förbundsstyrelsen tidsbegränsas till max åtta år per post.

Förbundsstyrelsen med sin roll som beslutande organ för organisationen har en viktig roll när det gäller att utveckla Ledarna framåt. Det är därför viktigt att de representanter som finns i förbundsstyrelsen vågar tänja på gränserna och vara modiga. För detta krävs att man vågar förnya styrelsen kontinuerligt och att man som organisation vågar utmana.

Om man inte gör detta är risken för stagnation stor och inlåsningseffekten i förbundsstyrelse ökar eftersom Ledarna har en tradition där sammansättningen av förbundsstyrelsen genom åren inneburit att de olika platserna besuttits av samma personer under en allt för lång tid.

Det finns en risk för cementering och att man inte vågar vara utmanande i sin roll som ledamot, i presidiet eller som ordförande. Istället för att gå framåt så ökar risken att man blir bekväm och bevakar sin plats i styrelsen. Detta leder i sin tur till att nya förmågor får svårare att få möjlighet till ett förbundsstyrelseuppdrag.

Risken för svågerpolitik och att man inte ser till medlemmarnas bästa ökar ju längre tid man sitter. Enligt institutet för mutor ”kan svågerpolitik leda till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den som är bäst lämpad för ett uppdrag eller liknande inte antas, vilket i sin tur kan leda till stora merkostnader”. Ledarna inom privat tjänstesektor menar också att personalen inom kansliorganisationen påverkas av en sådan miljö och kan hämmas i sitt arbete och därmed utvecklas inte heller den delen av organisationen.

Vi vill därför att uppdraget som ordförande endast ska vara möjligt att innehas i max åtta år. Vi vill att övriga uppdrag i presidiet tillsammans endast kan innehas max åtta år, oavsett om man är första eller andra vice ordförande.

Det vill säga om man är första eller andra vice ordförande så kan man totalt inneha rollerna tillsammans i max åtta år. Om någon blir ordförande efter att ha suttit i presidiet enligt ovan, kan man inneha rollen som ordförande i max åtta år.

Därefter sätts man i fyra års karantän innan man kan bli valbar igen till någon position i Förbundsstyrelsen. Suppleantplats inkluderas i dessa fyra år, det vill säga att man inte kan inneha suppleantplats under karantänstiden.

Har man verkat som ledamot i åtta år kvarstår möjligheten att axla en roll i presidiet eller att bli ordförande, men inte möjligheten att fortsätta som ledamot eller som suppleant förrän karantän i fyra år.

Vi vill att suppleanter endast innehar sin suppleantplats i fyra år för att därefter kunna bli ledamot eller inneha annan position i förbundsstyrelsen.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att införa en maxgräns som innebär att man endast kan inneha en position i max åtta år. Därefter sätts man i karantän i fyra år.

  • Att man som ledamot, ordförande eller som del av presidiet endast kan inneha ett specifikt styrelseuppdrag i Förbundsstyrelsen åtta år åt gången. Därefter sätts man i karantän. Sitter man i presidiet räknas totaltiden i presidiet vilket innebär att man max får sitta i presidiet i åtta år. Det vill säga fyra år som andra vice ordförande och fyra år som första vice ordförande eller åtta år på en post. Därefter sätts man i karantän om man inte blir ordförande.

  • Att man som ledamot endast kan inneha uppdraget som ledamot i max åtta år åt gången. Därefter sätts man i karantän i fyra år om man inte väljs till presidiepost eller ordförande. Detta sker i så fall utan att man sätts i karantän.

  • Att man som suppleant endast kan inneha uppdrag i Förbundsstyrelsen som suppleant fyra år åt gången

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.