Motion: Vilka tjänster ska kansliet erbjuda till föreningarna?

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Ledarna inom idéburen sektor anser att Ledarnas kansli behöver förstärkas avseende resurserna när det gäller stöd och service till föreningarna. Om förbundet ska få yrkesverksamma chefer som förtroendevalda i föreningsstyrelserna kan vi inte förvänta oss att det finns tid för ledamöter att operativt planera för att administrera utbildningar, hantera sociala medier, uppdatera webben, ta fram trycksaksmaterial, skriva debattartiklar och en rad andra saker som styrelseledamöter idag förväntas att göra.

En arbetsmodell borde vara att föreningsstyrelsen gör arbetet med verksamhetsplaneringen för föreningen och att det operativa genomförandet av planen görs i samarbete med Ledarnas kansli som samtidigt tar en betydligt mer drivande roll i genomförandet av själva verksamheten. För att denna arbetsmodell ska bli möjlig krävs att det allokeras mer resurser och fler kompetenser till kansliet som riktas specifikt mot föreningarna.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarna tar fram ett förslag till hur en förstärkning av kansliet kan se ut som bättre svarar upp emot det behov som finns i föreningarna att genomföra bra medlemsverksamhet.

  • Att det i förslaget också finns en modell för hur föreningarna förväntas bidra ekonomiskt till en sådan förstärkning – med utgångspunkt från respektive förenings förutsättningar.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.