Motion: Vilken hjälp får föreningarna från kansliet?

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Inom Ledarna finns på föreningsnivå väldigt skiftande förutsättningar vad gäller ekonomi, tillgång till spetskompetens samt möjlighet för förtroendevalda till nedlagd tid. Idag erbjuder Ledarnas kansli olika tjänster som ska stötta föreningsstyrelserna i deras arbete för att kunna genomföra medlemsnyttig verksamhet. Det behöver dock bli tydligare beskrivet vilken hjälp föreningarna kan få från kansliet och hur kostnadsbilden ser ut för olika typer av insatser. Det vill säga, vilka tjänster ingår och vilka hanteras mot kostnad av kansliet gentemot föreningarna?

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarna förtydligar vilka kanslitjänster som erbjuds föreningarna och kostnadsbilden över dessa.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.