Så går kongressen till

Digital kongress, hur fungerar det? Läs igenom den PDF som finns här, så att du är förberedd när kongressen startar.

Då kongressen är digital den här gången, innebär det att beståndsdelarna hanteras på ett annat sätt än vid en kongress där vi ses fysiskt. I PDF:en går vi igenom hantering av din mikrofon, hur du begär ordet, att yrkanden ska göras innan dagordningspunkten startar, att beslut fattas med tyst acklimation och hur du använder voteringsverktyget.

Så fungerar kongressen (PDF)

Frågor? Välkommen att höra av dig till tomas.oskarsson@ledarna.se eller ebba.ohlund@ledarna.se.