28. Aktiva suppleanter i förbundsstyrelsen

Inlämnad av

Ledarna inom livsmedelsbranschen

Bakgrund

För att kunna utveckla Ledarna till det starka förbund som vi vill att det ska vara så behövs förutsättningar för att vi ska kunna vara det hela tiden. Ett led i det är enligt oss inom Livsmedelsbranschen att vi ger suppleanterna en bättre introduktion och förutsättningar att snabbt kunna bidra till styrelsearbetet att de närvarar på styrelsemöten. Vi anser då också att vi behöver dra ner antalet på suppleanterna.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att suppleanterna ska vara närvarande på styrelsemöten.

  • att suppleanterna framåt ska vara tre personer.