1. Digital medlemsnytta till rimlig kostnad

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Genom digitalt engagemang stärker vi medlems möjlighet till medlemsnyttan. Som en effekt av LIS motion till Ledarnas första digitala kongress 2020 sjösatte kansliorganisationen FUF:en. Resultatet av den är en uppgraderad och förstärkt medlemsservice, vilket uppskattas. Bland annat erbjuds föreningarna möjlighet att genomföra digitala medlemsaktiviteter. Dessa är dock kopplade till en hög prislapp. Möjligheten till digital medlemsnytta bör var lika oavsett antal medlemmar och storlek på börsen.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att ge kansliet i uppdrag att se över och sänka kostnaden för användande av digitalt verktyg för föreläsning och digitala möten som leds av en extern föreläsare som till exempel Trippus.