13. Digitala Ledarna-diplom

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Ledarnas kurser och seminarier är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Många chefer får ta del av viktig kompetensutveckling på detta sätt. Det här borde Ledarna nyttja för att stärka varumärket och öka synligheten genom chefernas nätverk.

Vi ser att det finns vinster både för den enskilde och för Ledarna med att ta fram sätt som genomförd kompetensutveckling kan synliggöras i medlemmarnas nätverk. Ett möjligt sätt att göra detta är genom att ta fram digitala diplom som kan delas via exempelvis LinkedIn. Som inspiration kan nämnas exempel som https://akademi.effektfullt.se. Att visa upp nya kunskaper kan stärka medlemmens yrkesprofil. Det ökar samtidigt Ledarnas synlighet och stärker budskapet om vikten av kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Kurser och seminarier är en uppskattad medlemsförmån som är enkel att sälja in till potentiella medlemmar. Vi tror att en ökad exponering av dessa förmåner kan nyttjas som en del i strategin för att rekrytera fler medlemmar.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna tar fram en form för digitala diplom för de utbildningar/kurser som ordnas av förbundet. Detta diplom ska medlemmen kunna använda i sociala medier, exempelvis Linkedin, för att verifiera genomförd utbildning.