33. Förändrad inkomstförsäkring

Inlämnad av

Ledarna inom staten och Ledarna inom räddningstjänsten

Bakgrund

Vi Ledarna inom staten och Ledarna inom Räddningstjänsten anser att inkomstförsäkringen är en dyr och för många medlemmar en dubbelförsäkring.
Medlemmar som omfattas av trygghetsstiftelser, trygghetsråd och liknande har inget behov av inkomstförsäkringen.

Basbeloppet idag är 80 000 kronor, vilket gör att försäkringen blir dyr, med tanke på att Ledarnas medlemmars medianlön är ca 52 000 kronor. Vi anser att de medlemmar som önskar ett högre försäkringsvärde kan betala en högre premie, därför bör försäkringen göras om med olika premiebelopp som möter behoven bättre.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att göra inkomstförsäkringen frivillig.

  • att basbeloppet görs om och följer medlemmars medianlön.

  • att fler alternativa beloppsgränser införs.