8. Förbättrade förutsättningar för förtroendevalda

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

Rollen som förtroendevald inom Ledarna är ett uppdrag som sker parallellt med ett yrkesutövande. Hur förutsättningarna är för att fackliga arbetet kan bedrivas varierar beroende på inom vilken bransch den förtroendevalda arbetar som hur de lokala förutsättningarna ser ut inom den egna organisationen. En viktig del för att kunna ge det bästa stödet till medlemmar är att enkla administrativa verktyg finns lätt tillgängliga. En sådan sak är tillgången till medlemsmatrikel över var medlemmarna är verksamma inom hela den organisationen som man företräder. Där arbetsplats är av särskild vikt.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna gör en återkommande åtgärd för att medvetandegöra medlemmarna om att uppdatera sina kontaktuppgifter i medlemsystemet.

  • att Ledarna underlättar för medlemmarna att hitta sin arbetsplats vid registrering på hemsidan.