29. Företrädare/förtroendevalda och styrelsearbete i Ledarna

Inlämnad av

Ledarna inom staten

Bakgrund

Det blir allt svårare att engagera medlemmar som förtroendevald till Ledarnas olika styrelser.

Kopplingen mellan företrädare och styrelsearbete bör ses över för att göra det mer attraktivt för chefer att delta och ingå i föreningars olika styrelser samt i förbundsstyrelsen.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att det görs en översyn av Ledarnas roller som förtroendevald både i föreningssammanhang som facklig företrädare för att underlätta rekryteringen till framtida styrelser.