30. Föryngring av förtroendevalda

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor

Bakgrund

Generellt råder det en hög medelålder bland Ledarnas förtroendevalda medlemmar. Detta innebär i och för sig att våra förtroendevalda har lång arbetslivserfaren och vana av att hantera fackliga frågor. Dock ser vi i Ledarna i privat tjänstesektor att vi måste börja arbeta än mer aktivt med att attrahera, inte bara äldre medlemmar, utan även få de yngre av Ledarnas medlemmar att vilja arbeta aktivt som förtroendevald.
Rapporten ”Ledarnas förtroendevalda” visar tydligt på att åldern kan bli en successionsutmaning inom en snar framtid. Det är viktigt att säkerställa att vi har en bra och mixad rekryteringsbas som idag består av en mångfald. Inte minst är det viktigt då Ledarnas existens de facto vilar på ett viktigt ben innebärandes att vi är en facklig organisation, inte bara en chefsorganisation.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna tar fram förslag på strategier för att generellt bättre attrahera yngre medlemmar.

  • att Ledarna tillsätter en arbetsgrupp som genomlyser och analysera vilka faktorer etcetera som kan vara orsaken till att vi har stora utmaningar att få yngre att engagera sig och vilja ta förtroendeuppdrag även i framtiden.