4. Kallelser via webben genererar mötesbokning i kalendern

Inlämnad av

Ledarna teknik och motor

Bakgrund

I pandemins kölvatten har vi sett fler utbildningar och seminarier anordnas digitalt. Även stämmor och årsmöten har fått hållas via webben. Vårt kansli gör ett ypperligt jobb med att sprida information och kallelser till dessa aktiviteter. När man sedan tackat ja till en aktivitet förväntas man i flera fall komma ihåg att själv lägga in tillfället i sin kalender. Med dagens teknik är de flesta vana vid att när man tackat ja till en kallelse generar det en mötesbokning i kalendern.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att kongressen beslutar att aktiviteter som Ledarna kallar till via mejl genererar en mötesbokning i medlemmens kalender.