36. Kollektivavtal för alla våra medlemmar

Inlämnad av

Ledarna inom handeln

Bakgrund

Vi vill att Ledarna ökar intensiteten i arbetet med att få kollektivavtal för alla våra medlemmar och på alla avtalsområden med Svensk Handel.

Saknas avtal så har vi inte förtroendevalda och klubbar på dessa områden och medlemmarna får inte den hjälp som de kan kräva.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna skapar opinion för detta, och driver frågan med stor kraft.