31. Kompetensutveckla branschföreningarnas styrelsearbete

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

Ledarnas branschföreningar har ett viktigt uppdrag för att utveckla och leverera medlemsnytta till Ledarnas medlemmar. Engagemang och kunskap om föreningens och Ledarnas arbete är centralt för att lyckas i uppdraget. Det är av yttersta vikt att nya ledamöter får rätt förutsättningar för sitt uppdrag i föreningarna. Vi behöver stärka kompetensen för de olika uppdragen inom styrelsearbetet, ordförande, kassör, sekreterare, revisor, valberedning etc. Erbjudandet om en gedigen kompetenshöjning inom föreningsarbetet kommer även att locka yngre och mer oerfarnas till styrelsearbetet. Vi behöver alla goda krafter för att utveckla föreningsarbetet men då behöver också rätt förutsättningar för detta ges. Ledarna bör i samråd med föreningarna kunna erbjuda ett introduktionspaket för alla nya ledamöter, introduktionen ska säkerställa att styrelsearbetet utvecklas och att gynna nyrekrytering till föreningarna. I samband med att ny ledamot väljs in i styrelsen så ska erbjudandet om kompetensutveckling ges i närtid med uppföljningstillfällen inplanerade.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna i samverkan med intresserade föreningar tar fram ett program för nya ledamöter. Innehållet ska syfta till att stärka de olika uppdragen inom föreningarna och ge möjlighet för nya ledamöter att snabbt komma in i styrelsearbetet. Programmet ska vara klart senast 2023-12-31.