35. Ledaravtalet måste fungera bättre i praktiken

Inlämnad av

Byggcheferna

Bakgrund

Ledaravtalet bygger på en idé om lönebildning som är den bästa ur ett ledarskapsperspektiv och ett löfte till alla medlemmar om att själva påverka den individuella löneutvecklingen. Ledaravtalet är utmärkt i teorin men inte tillräckligt väl fungerande i praktiken, ute på arbetsplatserna. Allt för ofta händer det att arbetsgivare nonchalerar att Ledaravtalet skiljer sig från andra fackförbunds modeller.

Detta resulterar i att våra medlemmar i praktiken omfattas av samma modell för lönesättning och lönebildning som alla tjänstemän. Det skapar misstro och besvikelse i förhållande till de fördelar som Ledaravtalet innebär.

Byggcheferna anser att det nu krävs krafttag och åtgärder som leder till att Ledaravtalet respekteras och förstås av arbetsgivarsidan så att löneprocessen kan börja fungera väl i praktiken.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  •  
  • att Ledarna får i uppdrag att sätta in kraftfulla åtgärder som leder till att Ledaravtalet respekteras och förstås av arbetsgivarsidan så att avtalet fungerar väl i praktiken för medlemmarna.