12. Ledarna – en resurs för utbildning och kompetensutveckling

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Bland Ledarnas medlemmar finns chefer som arbetar i verksamheter där resurser för chefens kompetensutveckling är en bristvara. Självklart är det arbetsgivarens ansvar att se till att cheferna får tillgång till adekvat kompetensutveckling – men det är trots allt ett faktum att det inte alltid finns tillräckligt mer resurser i alla verksamheter för att garantera kvalificerad utbildning för chefen.

Genom att vara medlem i Ledarna kan den som är chef få tillgång till ett brett utbud av utbildningar och kurser, både via förbundet och branschföreningarna. Ledarna inom idéburen sektor vill dock se att Ledarna tar ytterligare ett steg för att säkra medlemmarnas möjlighet till god kompetensutveckling inom områden, där varken förbundet eller branschföreningarna har möjlighet att leverera. Det kan exempelvis handla om utbildningar i språk, juridik eller ekonomi. Att säkra tillgång till relevant utbildning och möjligheten att vässa sin kompetens som chef handlar i slutänden om att vi ska ha hållbara chefer i Sverige.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att förbundet gör en kartläggning bland medlemmarna om hur behovet av utbildning och kompetensutveckling ser ut
  • att förbundet ska se över möjligheten att göra överenskommelser eller sluta avtal med ett eller flera studieförbund eller utbildningsleverantörer med syftet att säkra möjligheten till kompetensutveckling på en rimlig kostnadsnivå