22. Ledarnas avståndstagande mot hat och hot mot chefer

Inlämnad av

Ledarna inom kost och näring

Bakgrund

Chefers arbetssituation speglar utvecklingen i samhället. Vi lever i en föränderlig tillvaro, som på många sätt gör chefer extra utsatta i sina yrkesroller. Hård mediabevakning och sociala medier bidrar till stundtals hårda debatter och onyanserade diskussioner, där chefer utpekas som ”syndabockar”. Chefer har fått vänja sig vid personliga angrepp, som ofta upplevs hotfulla och hatiska och medför en usel arbetsmiljö för chefer.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna tydligt tar avstånd från att chefer skuldbeläggs för frågor som de inte ansvarar för och utsätts för personliga angrepp.