23. Ledarnas roll i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Inlämnad av

Ledarna inom kost och näring

Bakgrund

I de flesta organisationer arbetar man i dag efter Agenda 2030 och har en plan för hur man kan bidra för att uppnå de globala målen.

Ledarna som organisation har ett ansvar och möjligheter till att bidra till en hållbar utveckling inom många områden. Det känns angeläget att Ledarna, Sveriges chefsorganisation, visar en tydlig viljeinriktning i dessa viktiga frågor.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att ledarna tar fram en plan för hur man ska arbeta med Agenda 2030.

  • att planen utgår i från de 17 globala målen.