17. Ledarnas synlighet i debatter som berör chefsfrågor

Inlämnad av

Kost & Näring, Ledarna inom Staten och Ledarna inom offentlig sektor

Bakgrund

Ledarna är Sveriges chefsorganisation som bevakar villkor och aktuella frågor för chefer. Det är därför av största vikt att Ledarna är synliga i olika sammanhang i media och andra forum när chefsfrågor diskuteras.

Motionären upplever att Ledarna under de senare åren har hamnat i skuggan av andra fackliga organisationer och inte kommit fram i den allmänna debatten överhuvudtaget. På sikt är det förödande – om man inte syns finns man inte.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna fokuserar på den offentliga debatten och har en ständig bevakning av frågor som kan vara aktuella chefsfrågor.

  • att det finns en tydlig plan med kontinuerlig och aktiv kontakt med media vilket är en absolut nödvändighet.