9. Medlemmars placering i föreningarna

Inlämnad av

Ledarna inom handeln

Bakgrund

Placeras medlemmar i föreningar utifrån föreningsavgiften?

Placeras medlemmar i föreningarna utan att de informeras om vikten av att ingå i rätt branschförening?

Vi misstänker att vi har en stor andel medlemmar som ligger fel, och därför inte kan få rätt hjälp eftersom de då inte tillhör rätt avtalsområde.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att kongressen beslutar att man gör en genomlysning av alla föreningar över 2 000 medlemmar och skriver in i stadgarna att man har detta som en regelbunden rutin.
  • att föreningarna ska hållas informerade om när detta gjorts och resultatet av denna.