21. Öka kommunikationen med medlemmarna om fackliga frågor

Inlämnad av

Byggcheferna

Bakgrund

Som branschförening har vi i Byggcheferna i uppdrag att driva branschfrågor och kommunicera dem med medlemmarna. Fackliga frågor och lönebildning är också centrala ämnen för medlemmarna men det är Ledarna som ansvarar för såväl verksamhet som tillhörande medlemskommunikation. Ledarna skiljer sig från andra fackförbund genom att inte bara arbeta med de fackliga perspektiven utan också med chefs- och ledarskapsfrågor. Det gör att fackliga frågor och att kunskapen om hur våra
medlemmars lönesättning fungerar lätt hamnar i skymundan. Det kan vi se av den ökande mängd frågor som kommer till Byggcheferna från Byggchefernas medlemmar.

Byggcheferna ska inte och har inte möjlighet att ta fram information till medlemmarna om fackliga frågor och lönesättning/lönebildning. Därför yrkar vi på att Ledarna ökar sin kommunikation till medlemmarna om fackliga frågor och hur Ledaravtalet fungerar.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna får i uppdrag att utveckla kommunikationen med medlemmarna så att den i högre grad omfattar fackliga frågor inklusive avtal, särskilda överenskommelser och lönebildning.