18. Plan för att arbeta mer utåtriktat – driva opinion

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor

Bakgrund

En förutsättning för Ledarnas fortsatta framtid i konkurrensen mot andra fackliga organisationer är att behålla medlemmar samt rekrytera nya medlemmar. För att uppfattas som en attraktiv konkurrent måste därför Ledarna ständigt visa vilken nytta en presumtiv medlem kan ha av ett medlemskap i Ledarna, jämfört med övriga konkurrerande fackliga organisationer som finns i dag.

En viktig del i arbetet med att visa Ledarnas attraktivitet är att driva opinion i frågor och initiera viktiga chefsfrågor, samt visa att Ledarna är en facklig organisation att räkna med när en medlem behöver kvalificerat stöd. Ledarna är och ska vara någon du kan lita på.

Vi uppfattar att Ledarna behöver stärka sin roll när det gäller att driva opinion i viktiga frågor. Vi syns sällan i sammanhang där vi kan påverka fackliga frågor eller chefens vardag. Det ska vara naturligt att Ledarna deltar i tv:s ”morgonsoffor” eller syns i artiklar där chefens vardag lyfts upp. Ledarnas menar att chefen är en samhällsbärare, därför vore det en naturlighet att Ledarna även syns på arenor där samhällsdebatten ivrigt diskuteras och pågår.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att proaktivt arbeta med att driva opinion i viktiga frågor, vi ska vara de som leder debatten.

  • att Ledarnas förbundsstyrelse tar fram en konkret plan för att bli mer synliga samt medverka i framtida samhällsdebatter på olika nivåer som är aktuella för Ledarnas medlemmar.

  • att Ledarnas förbundsstyrelse kontinuerligt på framtida förbundsråd samt kongress 2024 redovisar hur man arbetar och tänker arbeta för att bli än mer synliggjorda, ha en mer aktiv del i samhällsdebatten.