7. Rätt uppgifter i medlemsregister

Inlämnad av

Ledarna inom teknik och motor

Bakgrund

Många medlemmar har felaktiga eller saknar helt kontaktuppgifter i Ledarnas register. Som avdelning saknar vi möjlighet att nå ut till våra medlemmar och skapa den medlemsnytta vi har i vårt uppdrag. De medlemsbrev vi skickar, är vi osäkra på om de når mottagaren, då vi har låg svarsfrekvens. Även direkt riktade meddelanden blir obesvarade, medlemmar har i vissa fall bytt arbetsgivare och ibland även ändrat adressuppgifter.

Avdelningarna inom Teknik & Motor har gjort försök till företagsbesök, genom att hjälpa till med start av lokala klubbar, på företag där vi ser att vi är representerade.

I nomineringstider kan det vara ett demokratiskt problem då vi redan nu vet att vi inte når ut till alla medlemmar.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att förbundet prioriterar frågan och tar fram verktyg för att få ordning på listorna.