32. Revisorutbildning

Inlämnad av

Ledarna inom kost och näring

Bakgrund

Kost & Näring har bytt revisorer under några år och det efterfrågas en revisorutbildning för nya revisorer. Det är viktigt att revisorerna förstår sin roll och ges möjligheter att göra ett gott arbete. Det skulle vara önskvärt att det genomförs en revisorutbildning regelbundet varje år.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att datum för revisorutbildning erbjuds årligen under första kvartalet och att dessa datum presenteras senast i november för alla föreningar.