24. Säkerställa och kvalitetssäkra de demokratiska processerna i föreningarna

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

I rollen som företrädare i en branschförening ska den förtroendevalda tillvarata medlemmarnas intresse. För att ha den aktuella kunskapen som erfordras ska du vara yrkesverksam inom den bransch du företräder. Det är viktigt att föreningarnas styrelser återspeglar medlemsunderlaget.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att man som förtroendevald inom en branschförening är yrkesverksam chef inom den bransch man företräder.