20. Stärk kunskapen om pension bland yngre medlemmar

Inlämnad av

Byggcheferna

Bakgrund

Att vara medveten om hur ens val i arbetslivet påverkar den framtida pensionen är viktigt men svårt för de flesta. De yngre förväntas leva längre och försörja fler äldre – då måste pensionen räcka i fler år. Därför är det särskilt viktigt att de yngre medlemmarna har kunskap om hur föräldraledighet, deltid, tjänstledighet och andra pensionspåverkande beslut kommer att påverka deras ekonomi som pensionärer. Sätter arbetsgivaren inte av tjänstepension är det också viktigt att veta vilken löneökning som behövs för att kompensera för ett eget sparande.

Byggcheferna menar att det är viktigt att de unga i arbetslivet känner sig trygga med sin framtida ekonomi som pensionärer. Här kan Ledarna tillsammans med sina branschföreningar genom medlemskapet erbjuda kunskap som ger den tryggheten.

Vi vill därför att Ledarna tar fram informationsmaterial, verktyg och aktiviteter som hjälper de yngre medlemmarna att öka sin kunskap om pensionspåverkande val och möjligheter. Underlag som Ledarna och branschföreningarna kan sprida till sina yngre medlemmar.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna får i uppdrag att ta fram och presentera pensionskunskap för yngre
    medlemmar som i utformning och innehåll är anpassad för denna målgrupp av
    medlemmar och som tydligt visar hur pensionen påverkas av olika val under
    arbetslivet.