15. Stärk satsningen på att få fram fler fackliga företrädare

Inlämnad av

Byggcheferna

Bakgrund

Det är Ledarna som ansvarar för fackliga förhandlingar men för att lyckas krävs ett nära samarbete med lokala fackliga företrädare ute på arbetsplatserna i varje bransch. Byggcheferna saknar i dag fackliga företrädare på flera av de stora företagen. De som finns har många gånger haft rollen mycket länge och kommer snart att gå i pension.

Fackliga företrädare är inte minst viktiga i avtalsförhandlingarna men vi ser att det blir successivt allt svårare att få fram delegater till avtalsrörelserna. Utvecklingen är mycket allvarlig för lokalt på arbetsplatserna finns kunskapen om avtal och arbetsrätt ofta bara hos företrädarna.

Byggcheferna anser därför att Ledarna behöver hitta nya och effektivare metoder för att i samarbete med de branschföreningar som behöver, få fram fler fackliga företrädare så att medlemmarnas intressen i de fackliga perspektiven kan värnas och det gagnar medlemsnyttan.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna får i uppdrag att utveckla effektiva metoder för att i samarbete med
    branschföreningar rekrytera fler fackliga företrädare.

  • att Ledarna ska uppmuntra medlemmarna att gå med i en företrädarroll.