10. Stärka lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag

Inlämnad av

Ledarna inom processindustrin

Bakgrund

Historiskt så har det funnits lokala nätverksträffar för Ledarna som anordnades av Ledarna och dessa har vairt mycket uppskattade. Så för att stärka det lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag så finns en önskan om att komma igång med nätverksträffar igen och att det ansvaret ska ligga på regionala förhandlare från Ledarna.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att regionala förhandlare på Ledarna som del av sitt uppdrag ansvarar för regelbundna lokala träffar för medlemmar från olika branchföreningar inom Ledarna i syfte att stärka lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag.