16. Stöd och utbildning till facklig företrädare

Inlämnad av

Ledarna inom staten

Bakgrund

Ledarna har idag ett attraktivt och omfångsrikt erbjudande till sina medlemmar.
Däremot är kunskapen om innehållet i de olika erbjudanden ganska låg och det är oftast inte förrän det uppstår en situation som medlemmen söker stöd och hjälp. För att bredda och medvetandegöra medlemserbjudandet är ett förslag att utbilda företrädarna hur de i sin tur kan marknadsföra Ledarnas relativt enorma kunskapspaket i utbildningar och stöd. Av egen erfarenhet och tillika hörsägen av andra chefer inom staten så är intresset för facktillhörigheten relativt låg då tryggheten gällande anställningen inom staten är relativt hög. För att ”sälja in” och behålla medlemmar så måste vi kommunicera ut alla andra fördelar med medlemskapet på ett bra sätt.

Ett mer utvecklat stöd till de fackliga företrädarna skulle lyfta kunskapsnivån om erbjudandet samt hjälpa företrädare i medlemsrekryteringen. Det underlättar även att behålla befintliga medlemmar.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarnas stöd till fackliga företrädare ökas och utvecklas.

  • att utbilda fackliga företrädare hur de i sin tur kan marknadsföra Ledarnas relativt enorma kunskapspaket i utbildningar och stöd.