25. Tidsbegränsa förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen

Inlämnad av

Ledarna inom privat tjänstesektor

Bakgrund

Ledarna inom privat tjänstesektor vill att förtroendemannaposterna i Förbundsstyrelsen tidsbegränsas till max åtta år per post. Därefter sätts förtroendevalda i karantän i fyra år och är ej valbar förrän efter fyra år.
Förbundsstyrelsen med sin roll som högsta beslutande organ för organisationen Ledarna, har en viktig roll när det gäller att utveckla Ledarna framåt. Det är därför viktigt att de representanter som finns i förbundsstyrelsen vågar tänka nytt och vågar vara modiga. För detta krävs att man förnyar styrelsen kontinuerligt och att man som organisation utmanar.

Om man inte gör detta är risken för stagnation stor och inlåsningseffekten i förbundsstyrelsen ökar eftersom Ledarna har en tradition där sammansättningen av förbundsstyrelsen genom åren inneburit att de olika platserna besuttits av samma personer under en lång tid. Detta leder även i sin tur till att nya förmågor får svårare att få möjlighet till ett förbundsstyrelseuppdrag.

Genom att ha en medveten strategi av förnyelse på olika positioner, skapar man förutsättningar att möta omvärldens snabba förändringar. Det tror vi gagnar Ledarna i stort.

Vi vill därför att oavsett uppdrag i förbundsstyrelsen ska tidsättas till maximalt åtta år. Därefter sätts man i karantän i fyra år, såvida man inte väljs till annan roll i förbundsstyrelsen.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • Att införa en maxgräns som innebär att man endast kan inneha en och samma position i Ledarnas förbundsstyrelse i max åtta år i sträck. Därefter sätts man i karantän i fyra år för den position man innehaft, men kan väljas till annan roll i förbundsstyrelsen.