Kvalitetsmässan 2022: Ledarskap i offentlig sektor

2–4 maj 2022 fanns Ledarna på plats under Kvalitetsmässan. Här ser du de två seminarier som vi anordnade. Längst ner på sidan finns också läs- och lyssningstips för dig som arbetar inom offentlig sektor.

Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Medverkande:

  • Annika Tshibanda, enhetschef för psykiatriska akutmottagningen och PAVA vid Skaraborgs sjukhus
  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.


Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när exempelvis medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk, många arbetstimmar på plats i verksamheten.

Sveriges chefsorganisation Ledarna verkar för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Under seminariet diskuterar vi vilka erfarenheter pandemin gett oss och gör en nulägesanalys. Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt? Hur kan ett gott ledarskap göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet?

  • Freja Lindahl, rektor för förskolorna i Skara kommun
  • Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus
  • Seila Mujic, enhetschef omsorgsförvaltningen Alvesta kommun och vinnare av Guldkransen 2021
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Moderator är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.


Läsning och poddar för dig i offentlig sektor

Artiklar

Poddar

Webbinarier