Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förebygg ohälsa

Som chef har du en mycket stor inverkan på hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Ett flertal undersökningar ger stöd för att chefen är en av de främsta arbetsmiljöfaktorerna.

Du och dina medarbetare är alla en del av varandras arbetsmiljö. Är du en frisk- eller riskfaktor?

Som chef är du förebild för dina medarbetare, förmodligen i större utsträckning än vad du själv är medveten om. Det är du som sätter normerna på arbetsplatsen genom ditt sätt att agera. Det du gör har större betydelse än det du faktiskt säger.

För att förebygga ohälsa är det viktigt att du är medveten om vad som händer i arbetsgruppen.Det betyder att du behöver vara närvarande i ditt ledarskap. Det finns flera varningssignaler som du bör vara observant på. Dessa är

 • hög korttidsfrånvaro
 • dålig stämning och mycket gnäll
 • ryktesspridning
 • låg motivation
 • uppgivenhet
 • sjunkande effektivitet
 • konflikter
 • mycket övertid
 • tystnad, man säger inte vad man tycker och tänker
 • revirtänkande.

Tydlighet är ett nyckelord för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Den svenska arbetslivskulturen präglas i hög grad av konsensus och stor egen handlingsfrihet. Men när ramarna blir alltför oklara eller helt saknas, kan den enskilde individen helt förlora fotfästet. När vet du att du gjort något tillräckligt bra eller vad är tillräckligt mycket? Hur vet du att du gör rätt saker?

Som chef kan du bidra till tydlighet genom att ge dina medarbetare återkoppling på deras arbetsinsatser, tydliggöra dina förväntningar, mål och vilka ramar som gäller. Det finns vissa gemensamma nämnare hos ledare på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Dessa är

 • tydlig målinriktning
 • tydligt ledarskap
 • höga (men realistiska) krav
 • systematik, ordning och reda
 • dokumentation, uppföljning och utvärdering
 • systematiskt delegerat ansvar till flera
 • att jobba mycket med sin egen utveckling.
Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-28

Jag vill veta mer om medlemskapet

Testa din arbetsplats

Vissa företag lyckas bättre än andra att hålla nere sjukfrånvaron. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har lanserat en gemensam kampanj för att öka kunskapen om de faktorer som bidrar till att anställda mår bra och trivs. Med deras verktyg, som du når via länken nedan, kan du själv testa din arbetsplats och få tips om vilka faktorer ni kan jobba med för att minska ohälsan.
foretagshalsokollen.se

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem