Kongress 2020

Ledarnas kongress genomförs digitalt den 21 oktober 2020. Detta beslutade förbundsstyrelsen den 17 juni.

Orsaken till beslutet om en digital kongress är det rådande läget med covid-19 som gör att vi befinner oss i en situation där det inte är lämpligt med en fysisk kongress.

Motioner

Inkomna motioner

Läs och diskutera inkomna motioner inför kongressen.

Kontakt


Diskutera Ledarnas kongress 2020 på Facebook. Välkommen att gå med i gruppen.

Ledarna på Twitter
Ledarna på Facebook

Ledarnas pressjour: 08-598 993 33

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna
tomas.oskarsson@ledarna.se
070-886 03 42
Tomas på Twitter

Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare Ledarna
ebba.ohlund@ledarna.se
073-348 12 66