Nytt valutskott 2020-2024

Kongressen väljer ett nytt valutskott för perioden 2020-2024. Nomineringen var öppen för Ledarnas branschföreningar till den 15 december 2019.

Ledarnas kongress genomförs digitalt den 21 oktober.

Föreningarna nominerar kandidater genom att skicka e-post till biträdande förbundssekreterare Ebba Öhlund, ebba.ohlund@ledarna.se.

Förbundsstyrelsen lägger sedan ett förslag på valutskott till kongressen.

Om Ledarnas valutskott

Valutskottet består av nio ledamöter, däribland en ordförande och en vice ordförande. Bland Ledarnas anställda utses två sekreterare.

Valutskottet har en viktig uppgift inom alla demokratiska organisationer. Inom Ledarna ställs valutskottet inför utmaningen att ta fram förslag till en styrelse som besitter den kompetens som krävs för att leda organisationen, där ledamöterna dessutom ska kunna kombinera ett krävande styrelseuppdrag med utmaningarna i en chefs yrkesliv.

Kongressen kommer även att fatta beslut om en ny instruktion för valutskottet.