Stärkande återkoppling

Använd återkoppling för att stärka dina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. De behöver veta vad de gör bra, men också vad de kan förbättra.

Återkoppling skapar trygghet och minskar risken för feltolkningar, vilket i förlängningen leder till bättre prestationer och resultat. För att ge effekt behöver återkoppligen vara specifik, tydlig och kopplad till ett beteende. Här kan du träna på återkoppling och testa dina färdigheter.

För att göra våra digitala kurser behöver du vara medlem. Läs mer om medlemskapet.

Digital kurs

Träning – 30 minuter

Här får du möjlighet att träna på att ge återkoppling genom ett fiktivt samtal med en medarbetare. Du får stöd i att hitta den bästa vägen framåt genom direkt återkoppling på de val du gör i olika situationer.

Om du inte är inloggad skickas du till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.