Stärkande återkoppling

Använd återkoppling för att stärka dina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. De behöver veta vad de gör bra, men också vad de kan förbättra.

Återkoppling skapar trygghet och minskar risken för feltolkningar, vilket i förlängningen leder till bättre prestationer och resultat. För att ge effekt behöver återkoppligen vara specifik, tydlig och kopplad till ett beteende. Här kan du träna på återkoppling och testa dina färdigheter i två separata moment.

För att kunna genomföra de digitala kurserna behöver du vara medlem hos oss. Inte medlem än? Läs mer om medlemskapet.

Digital kurs

Självskattning – 20 minuter

Här får du möjlighet att testa dina kunskaper om att ge återkoppling genom ett spelat samtal mellan dig som chef och en medarbetare. Du får ta ställning till olika situationer och samtalet styrs genom de val du gör. I slutet får du en sammantagen återkoppling på dina val.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.

Digital kurs

Träning – 30 minuter

Här får du möjlighet att träna på att ge återkoppling genom ett fiktivt samtal med en medarbetare. Du får stöd i att hitta den bästa vägen framåt genom direkt återkoppling på de val du gör i olika situationer.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.