Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

En föräldravänlig arbetsplats

Det är viktigt att du visar både i ord och handling att ni strävar efter att vara en föräldravänlig arbetsplats. Följ den här checklistan för att leda för en föräldravänlig arbetsplats:

 • Skriv en föräldrapolicy ihop med dina medarbetare.
 • Informera nyanställda om er föräldrapolicy.
 • Uppmuntra både mammor och pappor att ta ut föräldraledighet.
 • Belöna alla som delar på föräldraledigheten  och premiera alla som jobbar smart och effektivt utan att behöva ta ut övertid.
 • Var själv en förebild både i teori och praktik.
 • Skapa bra rutiner för överlämning och återgång före och efter föräldraledighet.
 • Ta in vikarier vid föräldraledighet, även om det är en kortare tid så att inte den föräldralediga medarbetaren måste sköta jobbet parallellt med föräldraledigheten. Denna risk ökar betydligt när man tar ut ledigt under kortare perioder något som pappor gör i högre utsträckning.
 • Erbjud föräldrar att ta med barn till jobbet de få gånger skolan/dagis är stängt.
 • Planera in möten mellan 9.30 och 15.00 och ta hänsyn till lov vid planering.
 • Vid övernattning boka lokal så pass nära att det finns möjlighet att åka hem över natten för den som behöver.
 • Tillåt och gör det möjligt med flexibla arbetstider och att arbeta hemifrån. Se till att rätt utrustning finns.
 • Erbjud friskvård på arbetstid. Det kan vara svårt att hinna med på fritiden, speciellt viktigt kan det vara för ensamstående föräldrar.
 • Erbjud hushållsnära tjänster som löneförmån.


När din medarbetare berättar att han/hon ska få barn:

 • Fira! Visa i handling att det föräldraledighet är något som ni uppmuntrar.
 • Fråga om din medarbetare planerar att vara föräldraledig. Fråga både kvinnor och män, ofta är det bara kvinnan som får frågan. Var öppen för att det kan finnas andra sorters familjer än mamma, pappa, barn.
 • Berätta vilka förmåner som finns för föräldralediga. Kanske erbjuder företaget någon sorts föräldralön? Berätta också om det är några vanliga förmåner som inte gäller under föräldraledigheten.
 • Planera överlämning med dina medarbetare innan de ska gå på föräldraledighet. Diskutera med din medarbetare hur mycket och på vilket sätt ni ska hålla kontakt under föräldraledigheten. Ställ frågor som: Vad behöver du? Hur mycket kontakt vill du ha under din föräldraledighet? På vilket sätt vill du ha information? En del information är viktig att medarbetare får även under en föräldraledighet, göra klart för dig själv vad som är viktig information till medarbetare.


Tänk också på:

 • Föräldralediga ska få fortlöpande information om vad som sker i verksamheten och ha möjlighet att delta i verksamhetens fortbildningsprogram.
 • Föräldralediga ska inkluderas i den årliga lönerevisionen.


Efter föräldraledigheten:

 • Planera in ett möte i god tid innan föräldraledigheten är slut. Fråga om datum för återinträdet fortfarande gäller. Fråga också om medarbetaren vill gå ner i tid - din medarbetare har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till 25 procent tills barnet är åtta år.
 • Informera om rutiner för vård av barn och uppmuntra både kvinnor och män att vabba. 

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2014-03-07

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem